X

ASANSÖRLERİN YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİ

ASANSÖRLERİN YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİ - 29 Eylül 2017 Asansör Dergisi
ASANSÖR YILLIK PERİYODİK KONTROL
Yıllık Periyodik Kontrol Nedir ? Neden Yapılır ?
İnsan ve/veya yük, araçların vb dikey olarak taşınmasında kullanılan asansörlerin can ve mal güvenliğine zarar getirmeyecek şekilde kullanıma uygun çalışıp çalışmadığının tespiti, kullanım hatası ve dışarıdan yapılan müdahaleler sonucu oluşabilecek risklerin önüne geçebilmek amacıyla senede bir defa yapılan kontroldür. Periyodik kontroller A Tipi Muayene Firmaları tarafından yapılır.
Periyodik Kontrolün Uygulanması
Asansörün Periyodik Kontrolüne dair uygulamaların icrası ile ilgili hükümler Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelik ve tebliğler ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik bina sorumlusu, muayene kuruluşu, asansörü yaptıran kişi/kuruma, asansör montaj firması ve ilgili yerel idareye (Belediyeler) bazı yükümlülükler getirmiştir.
Bina Yöneticisinin Sorumlulukları;
-Asansörün güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yıllık kontrolünü yaptırmak ve ücretini 30 gün içerisinde ödemekle mükelleftir.
-Yıllık periyodik muayene sonucunda emniyet açısından çalışması uygun görülmeyen asansörün çalıştırılmamasını sağlamak apartman yöneticisinin sorumluluğundadır.
-Kabine yapıştırılan asansör kimlik numarasının muhafazasını sağlamalıdır.
-Garanti süresinin bitimini müteakip asansörün montajını yapan firmanın yetkili teknik servisi veya başka bir firmanın yetkili teknik servisi ile “Aylık Bakım ve Servis Hizmeti” sözleşmesi yapmalıdır.
Asansör Montaj Firmasının ve Bakım Firmasının Sorumlulukları;
-İlgili yeterlilik belgelerine sahip olmalı ve belgenin sürekliliğini sağlamalıdır.
-Bina yönetimi ile imzaladığı bakım sözleşmesine istinaden bakımını yaptığı asansör veya asansörler ile ilgili durum raporunu hazırlamak ve bina yönetimini yazılı olarak bilgilendirmelidir.
-Asansörün aylık bakım süresince yapılan işlemleri kayıt altına almalı bu kayıtları bina sorumlusu ile paylaşmalıdır. Bu kayıtları talep edilmesi durumunda yetkililere sunmak durumundadır.
-Asansörün aylık bakımları esnasında karşılaşılan uygunsuzlukları bina sorumlusuna bildirmekle sorumludur.
-Periyodik kontroller esnasında teknik bakım personeli bulundurmalıdır.
A Tipi Muayene Firmasının Yükümlülüğü;
-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve bu yetkilendirmenin devamlılığını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.
-Faaliyet konusu ile ilgili mesleki ve mali sorumluluk sigortası yaptırmalıdır.
-Yetkilendirildiği mücavir alanı içerisinde bulunan asansörlerin envanterini çıkarmalıdır.
-Yıllık Periyodik Kontrol faaliyetini gerçekleştireceği asansör sayısı ile orantılı olarak teknik yönetici ve muayene elemanı istihdam etmelidir. İstihdam edilecek personel ile ilgili nitelikler ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
-Muayene elemanlarının kontroller esnasında kullanacağı ekipmanları temin etmelidir.
-Yetki alanında bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yapmalı akabinde rapor düzenleyecektir. Düzenlenen rapora göre ilgili etiketi ve asansör kimlik numarasını asansör kabini içerisine görünür bir şekilde iliştirmelidir.
-Düzenlenen raporun onaylanmasını ve onaylı raporu ilgililere (belediye, bina sorumlusu, asansör teknik servisi) iletmelidir.
-Periyodik muayene sonucu iliştirilen etiket rengine göre asansörlerin takibini yapmalıdır.
-Apartman yöneticisi tarafından periyodik muayenesi engellenen veya uygunsuzluğu giderilmeyen asansörü belediye’ye bildirmekle mükelleftir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yükümlülüklerini yerine getiremeyen A tipi muayene kuruluşlarının yetkisini iptal etme veya para cezası uygulayabilmektedir.
Belediyelerin Sorumluluğu;
-A tipi muayene kuruluşu ile en az iki yıllık mukavele imzalamalı ve yetki vermelidir.
-Yetki alanında bulunan asansörler ile ilgili kayıtları, yetki verdiği A Tipi Muayene Kuruluşu ile paylaşmalıdır.
-Periyodik kontrol yapılması engellenen veya muayene sonucu verilen süre zarfında eksiklikleri tamamlanmayan asansörleri mühürleyecektir.
-İlk periyodik kontrol sonucu “Yeşil Etiket” iliştirilen asansörü (mevzuatta belirtilen evraklarla başvurulması halinde) tescil işlemini gerçekleştirecektir.
Periyodik Muayene Esnasında En Sık Görülen Eksikler;
-Katta kabin yokken kat kapısının açılması
-Kabinin kat seviyende hassas durmaması
-Haberleşme düzeneği ve alarmın çalışmaması
-Acil kurtarma ve kata getirme düzeneğinin çalışmaması
Kontroller esnasında kimi bina yöneticilerinin muayene yapılmasını engellemeye çalışması, bakım firmalarının kontrollere iştirak etmemesi gibi durumlar ile sık sık karşılaşılmaktadır.

Toplam Okunma : 415
Bu Sayfaya Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Yorum Ekle

Lütfen Resimdeki kodu yazınız

Toplam 105 Puan verildi

Toplam 21 Kişi 105 Puan verdi

Bu Sayfaya Oy Verin
Bu Sayfayı Arkadaşınıza Önerin
Lütfen Resimdeki kodu yazınız